Toimintasuunnitelma

KIURUVEDEN KOTISEUTUYHDISTYS RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

TAVOITTEET
Kotiseututyön keskeiset tavoitteet ovat
–  paikalliskulttuurin vaaliminen, edistäminen ja esille tuominen
–  yhteistyö kunnallishallinnon kanssa
–  vaikuttaminen päätöksentekoon mm. kotiseutuarkiston saaminen Kiuruvedelle
–  asukkaiden omaehtoisen toiminnan tukeminen ja kotiseutuhengen ylläpitäminen
–  yhteistyö Pohjois-Savon Kotiseutuyhdistysten liitto ry:n kanssa
–  yhteistyö Suomen Kotiseutuliiton kanssa
–  kulttuuriympäristön kehittäminen ja tallentaminen
–  tukea ja edistää perinne- ja kotiseutukasvatusta lapsille ja nuorille
–  yhteistyö muualla asuvien entisten kiuruvetisten ja heidän jälkeläistensä kanssa,
 heidän joilla on juuret Kiuruvedellä

HALLINTO
Toimintaa koordinoi syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.

TEHTÄVÄT JA TAPAHTUMAT
–  kevät- ja syyskokous
–  yhteistyö yhdistysten ja järjestöjen kanssa
–  osallistutaan museon kesän avajaisiin
–  kotiseutujuhla heinäkuussa
–  retki valtakunnallisille kotiseutupäiville Lappeenrantaan elokuun alussa
–  kotiseuturetki Kiuruvedellä syyskuussa
–  kotisivujen kehittäminen sekä perinnetiedon kerääminen ja tallentaminen kotisivujen yhteyteen
–  yhteistyö kaupungin kanssa
–  osallistuminen kaupungin historian aineiston keräämiseen
–  kulttuuriperintö- ja kotiseutukasvatus perusopetuksessa
–  Kiuruveden kulttuuritalon narikkavuoro marraskuussa