Toimintasuunnitelma

KIURUVEDEN KOTISEUTUYHDISTYS RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

TAVOITTEET

Kotiseututyön keskeiset tavoitteet ovat

 • paikalliskulttuurin vaaliminen, edistäminen ja esille tuominen
 • yhteistyö kunnallishallinnon kanssa
 • vaikuttaminen päätöksentekoon mm. kotiseutuarkiston saaminen Kiuruvedelle
 • asukkaiden omaehtoisen toiminnan tukeminen ja kotiseutuhengen ylläpitäminen
 • yhteistyö Pohjois-Savon Kotiseutuyhdistysten liitto ry:n kanssa ja naapurikuntien vastaavien yhdistysten kanssa
 • yhteistyö Suomen Kotiseutuliiton kanssa
 • kulttuuriympäristön kehittäminen ja tallentaminen
 • tukea ja edistää perinne- ja kotiseutukasvatusta lapsille ja nuorille
 • yhteistyö muualla asuvien entisten kiuruvetisten ja heidän jälkeläistensä kanssa, heidän joilla on juuret Kiuruvedellä
 • pyritään saamaan uusia jäseniä mukaan kotiseutuyhdistyksen toimintaan

HALLINTO

Toimintaa koordinoi syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.

TEHTÄVÄT JA TAPAHTUMAT

 • kevät- ja syyskokous
 • Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton vuosikokous Kiuruvedellä Kesäteatteri Eerolassa la 12.6.2021
 • yhteistyö yhdistysten ja järjestöjen kanssa
 • osallistutaan museon Lasten päivään heinäkuussa
 • kotiseutujuhla heinäkuussa
 • osallistutaan Kotiseutuliiton vuosikokoukseen ja valtakunnallisille kotiseutupäiville Oulussa
 • kotiseuturetki Kiuruvedellä syyskuussa
 • kotisivujen kehittäminen sekä perinnetiedon kerääminen ja tallentaminen kotisivujen yhteyteen
 • yhteistyö kaupungin kanssa
 • kulttuuriperintö- ja kotiseutukasvatus perusopetuksessa
 • kotiseutufilmien katselutilaisuus yleisölle Kiurusalissa
 • Kotiseutuyhdistyksen kuva-arkiston kehittäminen