Toimintasuunnitelma

KIURUVEDEN KOTISEUTUYHDISTYS RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TAVOITTEET
Kotiseututyön keskeiset tavoitteet ovat
– paikalliskulttuurin vaaliminen, edistäminen ja esille tuominen
– yhteistyö kunnallishallinnon kanssa
– vaikuttaminen päätöksentekoon mm. kotiseutuarkiston saaminen Kiuruvedelle
– asukkaiden omaehtoisen toiminnan tukeminen ja kotiseutuhengen ylläpitäminen
– yhteistyö Pohjois-Savon Kotiseutuyhdistysten liitto ry:n kanssa
– yhteistyö Suomen Kotiseutuliiton kanssa
– kulttuuriympäristön kehittäminen ja tallentaminen
– tukea ja edistää perinne- ja kotiseutukasvatusta lapsille ja nuorille
– yhteistyö muualla asuvien entisten kiuruvetisten ja heidän jälkeläistensä kanssa,heidän joilla on juuret Kiuruvedellä
HALLINTO
Toimintaa koordinoi syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.

TEHTÄVÄT JA TAPAHTUMAT
– kevät- ja syyskokous
– yhteistyö yhdistysten ja järjestöjen kanssa
– osallistutaan museon kesän avajaisiin ja järjestetään lapsille perinnepäivä
– kotiseutujuhla heinäkuussa Kiuruveden Kotiseutuyhdistyksen 70-vuotisjuhla
– retki valtakunnallisille kotiseutupäiville Jyväskylään elokuun alussa
– kotiseuturetki Kiuruvedellä syyskuussa, tie Ruutanan kaupalta Runnille on vanhin tie Kiuruvedeltä maailmalle, tutustutaan tähän kotiseuturetkellä
– kotisivujen kehittäminen sekä perinnetiedon kerääminen ja tallentaminen kotisivujen yhteyteen
– yhteistyö kaupungin kanssa
– osallistuminen kaupungin historian aineiston keräämiseen
– kulttuuriperintö- ja kotiseutukasvatus perusopetuksessa