Loppulause

LOPPULAUSE

Näin olemme muistelleet ja seuranneet kehityksen kulkua Turhala – Oravamäki alueella. Vaikka paljon vanhaa hyvää on hävinnyt unholaan, kuitenkin kokonaisuutena on tapahtunut suurta kehitystä parempaan suuntaan.

Nykyään alueella asuville tarjoutuu samat mukavuudet kuin ennen vain kaupunkilaisille.

Väestöpohja on alueella pysynyt vakaana. Ihmiset viihtyvät kotikylällään. Tämä kaikki suo edellytykset hyvälle kehitykselle tulevaisuudessakin.

Käytetyt lähteet

Asutuksen historia

Pirinen, Kauko: Savon Hisoria II:1

Rajamaakunta asutusliikkeen aikakautena 1534 – 1617. Sivut 40-41, 146-147

Rissanen, Santeri: Iisalmen entisen pitäjän historia. Sivut 51-52, 56, 63, 65, 67, 219, 444

Saloheimo, Veijo: Savon historia II:2

Savo suurvallan valjaissa. Sivut 118-119, 127

Wirilander, Kaarlo: Savo kaskisavujen kautena 1721 – 1870. Sivut 96, 98-99, 105, 112, 114

Asumisolot

Huovinen, Leo: Kiuruvesi 1873 – 1980. Sivut 261 – 263

Valanta, Jari: Lehtiartikkeli

Viikko-Vapaus 3.7.1997 nro 27.

Liikenne

Huovinen. Leo: Kiuruvesi 1873 -1980. Sivut 91, 96-97, 113, 282, 285, 287

Kaislasen ja Valkeisjärven Historia

Huovinen Leo: Kiuruvesi 1873 – 1980. Sivu 91

Iisalmen kihlakunnanoikeuden pöytäkirja 2.3.1901

Elinkeinot

Huovinen, Leo: Kiuruvesi 1873 – 1980. Sivut 128 – 129, 139, 293

Pirinen, Kauko: Savon historia KK:1

Rajamaakunta asutusliikkeen aikakautena 1534 – 1617. Sivut 51, 362,385, 393

Rissanen, Santeri: Iisalmen entisen pitäjän historia. Sivut 244, 251, 395, 443, 445, 449

Salohimo, Veijo: Savon historia II:2

Savo suurvallan valjaissa 1617 – 1721. Sivut 262, 277

Suuri tietokirja 5, sivu 106

Veden puute – veden saanti

Kiuruveden kunnan vesi- ja viemärilaitos vuonna 1989.

Pärevalkeasta sähköön

Huovinen, Leo: Kiuruvesi 1873 – 1980. Sivut 290, 380

Opetus

Huovinen, Leo: Kiuruvesi 1873 – 1980. Sivut 85, 91, 160, 166, 176, 309, 311, 390,-391, 403

Rissanen, Santeri: Iisalmen entisen pitäjän historia. Sivut 208. 415, 417, 510, 512, 513

Turhalan koulun ala-asteen arkisto

Kylän ammattihenkilöt ja muut kylällä vierailijat 1930 – 1940 luvuilla

Huovinen, Leo: Kiuruvesi 1873 – 1980. Sivut 82, 141, 296, 298, 384

Naakka, Mervi ja Keynäs Maiju: Vienankarjalainen laukkukauppa. Sivut 106, 108-109, 119 – 121

Sota-aika

Veteraaniopettajien ryhmäkirje vuonna 1997.

Sota-ajan jälkeen

Huovinen. Leo: Kiuruvesi 1873 – 1980.

Liiteluettelo

Piirros Väliahon 1860-luvulla rakennetusta päärakennuksesta.

Vanha kirkkopolku.

Lehtiartikkeli Kiuruvesi 1967, nro 37.

Pastori Ville Mykkäsen haastattelu.

Kiuruvesi vuonna 1963.

Turhala-Oravamäen tieosakasten viimeinen kokous 1.11.1951.

Valkeisten järvilaskuyhtiön osakkaiden kokousten pöytäkirjojen

jäljennöksiä 30.4.1951 ja 18.8.1962

Turhalan kansakoulun johtokunnan pöytäkirjojen jäljennöksiä 5 kpl vuodelta 1925.

Opettaja Aini Manniston rahasto.

Kiuruveden seurakunta.

”Kulkusten kilistessä”

Aukusti Salo: Lapsuuden kultamailla.

Alakoulun ja kodin lukukirja II.

Veikko Nousiainen: Hajanaisia muistiinpanoja Kaislasten koulun taipaleelta.

Lehtiartikkeli, Kiuruvesi.

Surukirje

Ville Mykkänen, Suonniemi

Elintarvikekuponkeja sotavuosilta.

Paavo Huttunen, Muuraismäki

Ville Nousiainen. Nousiala

Samuel Huttunen: Muistelma Kiuruveden Kansanhuoltopiirille vuosilta 1939 – 49.

Samuel Huttunen: Tervehdyspuhe Murtomäen pienviljelijäyhdistyksen talon avajaisissa 4.7.1948.

Kiuruveden Murtomäen pienviljelijäyhdistyksen talon vihkiäisjuhla.

Iisalmen sanomat 5.7.1948.

Samuel Huttunen – Muuraismäen mukava mies.

Osuuskassalehti nro 3 vuonna 1966.

Samuel Huttusen ansioluettelo.

Samuel Huttunen muistelee.

Herman Nousiainen: Viimeinen kirkkoväärti.

Lehtiartikkeli, Kiuruvesi 1973.

Herman Nousiainen: Itsensä tunteminen.

Kiuruvesi-lehden artikkeli 15.8.1969.

Herman Nousiainen: Seurakunnan ei pidä rakentaa tyhjäksi jääviä leirialueita.

Lehtiartikkeli, Kiuruvesi.

Kansan suussa syntyneitä humoristisia tarinoita.

Koonnut Veikko Nousiainen.